Thuiskopie


USB prijzen:
Vanaf 1 januari 2018 geldt er voor iedere USB stick (ongeacht de capaciteit) een heffing Thuiskopie. Deze heffing is m.i.v. 2023 €0,40 excl. BTW (€0,49 incl. BTW) per USB stick (mits niet groter als 256 GB). Voor sticks van 256 GB of groter is de heffing €0,97 incl. BTW.

Deze heffing moet DupliPrint maandelijks aan de Stichting Thuiskopie afdragen.
Meer informatie vindt u hier:
https://www.thuiskopie.nl/nl/opgave/tarieven

de Thuiskopie

DupliPrint is contractant bij de Thuiskopie en kan (geregistreerde) professionele gebruikers en klanten die niet in Nederland wonen heffingsvrij leveren.

We onderscheiden:
- Consumenten - u bent helaas verplicht de heffing te betalen (incl.BTW)
- Professionele gebruikers – bedrijven/gebruikers met een KvK inschrijving - download hier ons vrijwarings formulier.
- Geregistreerde professionele gebruikers - bedrijven/gebruikers met een KvK inschrijving en geregistreerd bij de Thuiskopie, u heeft een Thuiskopie nummer. Klik op deze tekst om geregistreerd gebruiker Thuiskopie te worden.

Als u een (geregistreerd) professioneel gebruiker bent en met heffing gekocht heeft dan kunt u achteraf restitutie van de heffing aanvragen. De administratiekosten hiervoor zijn 10% van de aanvraag met een max. van €8,50.
Meer informatie vind u hier: http://www.thuiskopie.nl/nl/Restitutie

Uitleg Thuiskopie:
Professionele Gebruikers zijn bedrijven met een KvK-inschrijving die aan kunnen tonen dat zij vergoedingsplichtige voorwerpen (= USB in dit geval) louter zakelijk gebruiken binnen de eigen werkomgeving.
De Professionele Gebruikers die regelmatig producten inkopen voor uitsluitend eigen zakelijk gebruik kunnen zich via de website registreren als Professioneel Gebruikers. Na voltooiing van de registratie kunnen zij – onder voorwaarden –  heffingsvrij inkopen bij partijen die een contract hebben gesloten met Stichting de Thuiskopie.

Alle Contractanten (= DupliPrint) kunnen heffingsvrij uitleveren aan Professionele Gebruikers – ook als deze Professionele Gebruiker niet geregistreerd is bij Stichting de Thuiskopie.
In dat laatste geval staat de Contractant er voor in dat deze eindgebruikers de heffingsvrij geleverde voorwerpen inderdaad louter zakelijk gebruiken.

Alle Professionele Gebruikers kunnen ook achteraf restitutie aanvragen op voorwaarde dat er sprake is van aantoonbaar gebruik voor uitsluitend zakelijke doeleinden en de leverancier de thuiskopievergoeding heeft afgedragen.
Restitutieaanvragen kunnen worden ingediend via de portal op de website van Stichting de Thuiskopie.
De administratiekosten hiervoor zijn 10% van de aanvraag met een maximum van €8,50.
Meer informatie vind u hier: http://www.thuiskopie.nl/nl/Restitutie

Contactgegevens  Thuiskopie/CEDAR:

CEDAR B.V.
Holland Office Center
Gebouw 5, 1e etage
Kruisweg 793-795
2132 NG  Hoofddorp 

of
Stichting de Thuiskopie
Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp
T +31 (0) 23 799 7014
http://www.thuiskopie.nl/nl/Restitutie


Tarieven Thuiskopie