Waarom kan op een 8 GB USB stick maar 7,6 GB en op een 16 GB USB 14,6 GB aan data?:
1GB= 1024MB=1.073.741.824 bytes
Echter, fabrikanten definiëren 1 GB als:1 GB = 1.000.000.000 bytes 

Dus op een 16 GB USB stick heb je ongeveer 14830 MB = 14,8GB. Een gedeelte van de ruimte wordt ook gebruikt voor het besturings- en cache-systeem (zodat je stick weet waar alle bestanden staan), dus effectief houdt je ongeveer 14,5 - 14,8 GB over op een 16 GB USB stick.

 

Waarom kan ik geen 4 GB of groter bestand opslaan op mijn USB stick?:

Dit probleem is te wijten aan het bestandsgrootte limiet van het FAT32 bestandsysteem. Bestanden die groter zijn dan 4 GB kunnen niet worden opgeslagen op een FAT32 volume. Het formatteren van de flash drive in het exFAT of NTFS bestands-systeem zal dit probleem oplossen.

OPLOSSING 1: Formatteer in exFAT
exFAT zal u toestaan om een bestand groter dan 4 GB op te slaan op de USB flash drive. Dit bestands systeem is ook compatibel met een Mac.
Windows 7 en Mac OS 10.6.2 en hoger zijn compatibel met exFAT. Oudere besturings-sytemen kunnen een patch nodig hebben voor exFAT compatibiliteit.

OPMERKING: Het exFAT bestand systeem is niet compatibel met sommige host apparaten zoals TV, Game systemen, oudere besturings systemen, auto stereo's enz.

Het formatteren van een station in exFAT
1. Dubbel klik op Deze computer.
2. Rechter klik op het verwisselbare USB station en selecteer Formatteren.
3. In de Bestandsysteemlijst, kies exFAT.
4. Klik Start
5. Klik OK om met het formatteren te beginnen.


OPLOSSING 2 - Formatteer in NTFS

WAARSCHUWING:
- Als u het apparaat formatteert in NTFS zal u met een Mac computer er niets op kunnen schrijven. De meeste Mac computers kunnen het NTFS bestand systeem lezen, maar er niet op schrijven.

OPLOSSING 2 - Formatteer de flash drive
1. Dubbel klik op Mijn Computer.
2. Klik met de rechtermuisknop op de flash drive, selecteer vervolgens Formatteren.
3. In de Bestandsysteem lijst, klikt u op NTFS.
4. Klik Start.
5. Klik OK om te beginnen met formatteren.